Onze aanpak

 1. We starten de behandeling steevast met een vraaggesprek om uw probleem in kaart te brengen. We proberen uw klacht ook steeds te linken aan
  • uw medische voorgeschiedenis
  • uw huidig belastingspatroon
  • onderzoeken uitgevoerd door uw arts
 2. Vervolgens voeren we een klinisch onderzoek uit op basis van de aangrijpingspunten die we haalden uit het vraaggesprek. Met een aantal eenvoudige bewegings- en provocatietesten stellen we de oorzaak van uw klacht vast.
 3. Tenslotte krijgt u op basis van onze bevindingen een behandeling op maat zodat we u op een efficiënte, professionele en functionele wijze kunnen helpen. Meestal bestaat deze behandeling uit een combinatie van manuele therapie op de behandeltafel en begeleide oefentherapie in de oefenzaal. We besteden ook aandacht aan thuisoefeningen en preventie om herval te voorkomen.

Begeleide oefentherapie met elastische banden
Begeleide oefentherapie met de pilates cirkel
In de nek aangebrachte kinesiotape om de natuurlijke bloedsomloop te bevorderen

Maak een afspraak

Wat brengt u mee op een eerste afspraak

 • Uw identiteitskaart
 • Uw voorschrift
 • Kleefbriefje van de mutualiteit
 • Eventuele onderzoeksverslagen en/of protocols van medische beeldvorming (RX/scan/echografie/…)
 • Gemakkelijke en comfortabele (sport)kledij